פיצויים בשל הפרת חוזה

פיצויים בשל הפרת חוזה הם סכומי כסף שאדם שנפגע מהפרת חוזה עמו יכול לתבוע מהצד שהפר את החוזה. סוגי הפיצוי המרכזיים הינם: האחד – פיצויים בעד הנזק שנגרם עקב ההפרה, השני – פיצויים מוסכמים והשלישי – פיצויים בעד נזק שאינו ממוני.

באשר לראשון, סעיף 10 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970, חוק שמכונה בדרך כלל בשם הקיצור: "חוק התרופות", קובע כי "הנפגע זכאי לפיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב ההפרה ותוצאותיה ושהמפר ראה אותו או שהיה עליו לראותו מראש, בעת כריתת החוזה, כתוצאה מסתברת של ההפרה". כך למשל, אם ירון חתם על חוזה עם זיוה, וזיוה הפרה את החוזה, אזי אם זיוה לקחה בחשבון או שהיתה צריכה לקחת בחשבון שאם תפר את החוזה ייגרם לירון נזק – הרי שהיא אחראית לנזק שנגרם לירון ותצטרך לפצות אותו בגובה הנזק שנגרם לו.

באשר לפיצוים מוסכמים – סעיף 15 לחוק התרופות מאפשר לצדדים להסכים מראש על שיעור הפיצויים שישולמו במקרה של הפרת חוזה, כאשר במקרה ויש הסכמה שכזו יוכל הנפגע לדרוש את הפיצויים מבלי שיצטרך להוכיח נזק, ודיי אם יוכיח שהחוזה הופר. דוגמה טובה ניתן לראות בהסכמי מכר דירות, שם נהוג, בדרך כלל, להכניס סעיף שקובע שאם יופר החוזה בהפרה יסודית יצטרך הצד המפר לשלם לצד הנפגע סך של 10% (לדוגמה) מגובה התמורה החוזית. לפעמים הצדדים קובעים סכום פיצויים שהוא גבוה ללא כל פרופורציה לנזק שניתן לצפותו מראש, ובמקרה כזה בית המשפט רשאי להפחית את הפיצוי המוסכם. צריך לציין שהסכם על פיצויים מוסכמים לא ימנע מהנפגע לתבוע במקום פיצויים מוסכמים פיצויים בעבור נזק שנגרם לו ולא יגרע מכל תרופה אחרת בשל הפרת החוזה.

פיצויים שאינם ממוניים – ניתן לקבל לפי סעיף 13 לחוק התרופות המסמיך את בית המשפט לפסוק לנפגע פיצויים בעד נזק שאינו ממוני, כגון עוגמת נפש, וזאת בסכום שיראה לבית המשפט.

בנוסף לשלושת הסוגים הללו ניתן לתבוע גם פיצויים בסכום ההפרש שבין התמורה ששולמה בעד הנכס או השירות נושא החוזה לבין שווים של הנכס או השירות ביום ביטול החוזה. כמו כן זכאי הנתבע לפיצויים בשל הריבית על התשלום שבפיגור וזאת מיום ההפרה ועד ליום התשלום. הנפגע גם זכאי לתבוע הוצאות סבירות שהוציא כדי למנוע את הנזק שגרם לו המפר.

סעד הפיצויים הנו סעד המתווסף לסעדים של אכיפה וביטול ואינו שולל אותם, ולכן הנפגע רשאי לבטל את החוזה או להיפך – לבקש את אכיפתו, ועדיין לדרוש במקביל תשלום בעבור הנזקים שגרמה לו הפרת החוזה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *