הסכם מייסדים

הסכם מייסדים הוא הסכם שעורכים בעלי מניות המקימים חברה בערבון מוגבל. הם עושים זאת כדי להסדיר את היחסים ביניהם לעתיד לבוא. בעלי המניות נוהגים לכלול בהסכם הוראות שונות. כגון, אופן חלוקת המניות בין בעלי המניות בחברה; אופן חלוקת המשכורות ביניהם; הוראות לעניין בוררות או גישור במקרה של סכסוך וכיוצ'ב.

יש להבחין בין הסכם מייסדים בחברה לבין הסכם שותפים או שותפות. אמנם ישנם הוראות רבות המשותפות לשני סוגי ההסכמים, ואולם לחברה יש מאפיינים משלה שמחייבים לכלול הוראות מתאימות בהסכם האמור. על הסכם שנועד לשותפות תוכלו לקרוא תחת הערך "הסכם שותפות".

הסכם מייסדים כשהחברה נמכרת

לעיתים חברה פעילה נרכשת על ידי צדדים שלישיים. ייתכן שצדדים אלה מעוניינים אף הם להסדיר את מערכת היחסים ביניהם, אך אינם רוצים לאמץ את הסכם המייסדים הקיים. במקרה זה הם יכולים לערוך הסכם אחר או לערוך תיקונים בהסכם המקורי. הסכם המייסדים אינו חלק ממסמכי הרישום של החברה. אולם הוא חוזה שמחייב את החותמים עליו לכל דבר ועניין. על כן הזכויות והחובות הנרכשים מכוחו עוברים למי שנכנס לנעליו של אותו בעל מניות שחתם עליו.

הוראות שנוהגים עורכי דין לכלול בהסכם מייסדים שהם מנסחים נוגעות לעניינים שונים, כגון: אופן חלוקת המניות בין בעלי המניות. הדרך שבה ינהלו הם את החברה. חלוקת התפקידים בין בעלי המניות. אופן משיכת המשכורות, אם יימשכו משכורות כמובן. מבנה המימון של העסק (האם ההון יושג באמצעות הלוואות או באמצעות גיוס הון מבעלי המניות). כיצד ומתי יחולקו דיבידנדים וכיוב'. כמו כן נוהגים עורכי הדין לכלול בהסכם הוראות הקובעות מנגנונים לפתרון או ניהול סכסוכים בין בעלי המניות, והוראות לעניין פירוק החברה. יש עורכי דין הממליצים על הכנת הסכם מפורט שינסה לצפות כמה שיותר מצבים שעלולים להתרחש. אחרים יעדיפו הסכם שינוסח באופן שיאפשר גמישות בטיפול במצבים שייקרו בדרכה של החברה ובעלי מניותיה.

ערך זה הנו ערך מילוני קצר, ואינו ממצה את כל המידע המשפטי בענין זה. אין באמור לעיל משום ייעוץ משפטי כלשהו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *