סכסוך בין בעלי מניות

סכסוך בין בעלי מניות הינו מצב שבו כמה אנשים שמחזיקים מניות בחברה בע"מ מסתכסכים ביניהם. כתוצאה מכך הם עלולים לפגוע בפעילות החברה, וכך הם פוגעים בלקוחות, בספקים ובעובדי החברה.

הסיבות לסכסוכים בין בעלי מניות

בעלי מניות בחברה הם אלה שמחזיקים במניותיה. הם נאבקים ביניהם בשל כל מיני סיבות. כך למשל, בחברות קטנות בעלי מניות נאבקים זה עם זה בשל כך שאחד מהם שעובד בחברה מרגיש כי הוא תורם לעסקיה יותר מבעלי מניות אחרים. בייחוד יותר מבעלי מניות שהשקיעו בעסק כספים, אך לא עובדים בו. לפיכך, נמצא צורה זו של סכסוך בייחוד בעסקים שבהם שותף אחד מביא עמו כוח עבודה, ואילו השותף האחר מביא עמו כספים לייסוד העסק. פעמים רבות בעלי המניות נאבקים על חלוקת דיבידנד. בייחוד כאשר בעל מניות שעובד בעסק מרגיש שחלוקת הדיבידנד לא שוויונית ביחס לתרומתו לעסק המשותף. לעיתים בעלי מניות מונעים חלוקת דיבידנד על ידי כך שהם מצבעים בדירקטוריון נגד החלוקה.

בתמונה שני אנשים נאבקים. התמונה נועדה לצורך דקורטיבי בלבד.

קיפוח המיעוט

לעיתים המחזיקים במניות נאבקים זה עם זה בשל קיפוח המיעוט בחברה. בעל המניות שמחזיק בשליטה בחברה נוהג באופן שיש בו בכדי לפגוע בבעלי מניות המיעוט בחברה.

פעמים רבות גם בחברות ציבוריות גדולות בעלי מניות נאבקים זה עם זה. לעיתים בשל כך שבעל מניות מנסה להשתלט על החברה. בעל המניות מנסה למנות את הדירקטוריון וכך ליהנות מדיבידנדים של בעלי שליטה. הוא מעוניין למשוך משכורת, לקבל החזר הוצאות ועוד. אנו מכנים סוג זה של סכסוכים בין בעלי מניות בכינוי "מאבק שליטה".

פתרונות לסכסוכים בין בעלי מניות

עורכי דין פותרים סכסוכים בתוך חברות על ידי ניהול משא ומתן. פעמים קרובות הם מצליחים למצוא נוסחת פשרה עוד טרם פונה אחד הצדדים לבית המשפט. גם כאשר צד פונה לבית המשפט, סיכוי טוב שהצדדים יפתרו את המחלוקות בשלב המקדמי בתיק. עורכי דין פותרים סכסוכים שכאלה בדרכים שונות. בין הפתרונות הנפוצים נמצאים הבמב"י; רכישה רצונית של מניות; פירוק החברה, מכירה לצד חיצוני ועוד. עורכי דין מפגינים מידה רבה של יצירתיות כדי לפתור את הסכסוך. עורכי דין שעוסקים בתחום מפגינים גם הבנה בעסקים, והבנה האופי האנושי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *