מהי מניית שליטה?

מניית שליטה היא מניה שמעניקה שליטה בחברה למי שמחזיק בה. השליטה מתבצעת על ידי כך שלמניה צמודות זכויות הצבעה עדיפות על פני המניות האחרות בחברה. באופן זה קולו של המחזיק במניה שווה יותר מאשר קולם של בעלי המניות האחרים.

לדוגמא: עמוס מחזיק בחמישים מניות רגילות בחברה פלונית. רינה מחזיקה גם היא בחמישים מניות רגילות. בנוסף להן היא מחזיקה במנית שליטה שהזכות שהוצמדה לה היא למנות דירקטורים בחברה. מלבד עמוס ורינה אין בעלי מניות נוספים בחברה. בהתאם לתקנון של החברה הפלונית רק לבעלי מניית שליטה יש זכות למנות דירקטורים בחברה. לבעלי מניה רגילה אין זכות כזו. מאחר וכך – הרי שרק רינה רשאית למנות דירקטורים. היות שדירקטוריון החברה הוא זה שמנהל את עסקיה, הרי שרינה היא זו שבפועל שולטת בחברה.

הצמדת זכויות למניית שליטה

בתקנון של חברה ניתן להצמיד למניות זכויות שונות. בדרך כלל מניות רגילות כוללות את הזכות לקבלת דיבידנד והזכות להצביע באסיפת בעלי המניות. בדוגמה שהבאנו התקנון של חברה פלונית רוקן את זכות ההצבעה מחלק גדול מהתוכן על ידי כך שהצמיד למניית השליטה שבידי רינה את הזכות למנות דירקטורים. בה במידה יכול התקנון לשנות את אופן חלוקת הדיבידנד בחברה על ידי כך שייתן לסוג מסויים של מניות את הזכות לקבל עדיפות בחלוקת דיבידנד על פני המניות האחרות. מניות אלה מכונות בדרך כלל "מניות בכורה", והמאפיין שלהם הוא בעדיפות בקבלת דיבידנד לעומת מניות אחרות.

יצוין כי בחברות ציבוריות בישראל כמעט ולא ניתן למצוא מניות שליטה. זאת עקב החלטת הבורסה שלא לאפשר מסחר בחברות שלא ישוו את זכויות ההצבעה בהן. בעקבות כך ברוב החברות הנסחרות בבורסה נהנות המניות מזכויות הצבעה שוות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *