מניות בחברה

מניה היא אגד של זכויות של המחזיק בה כנגד חברה. המחזיק במניה זכאי לקבל את כל הזכויות המגיעות לבעל מניה בתקנון החברה, ועל החברה מוטלת החובה לספק לו את אותן זכויות, הכל כנקוב וכמפורט בתקנון החברה. הזכויות הצמודות למניה הן מגוונות, וכוללות בדרך כלל זכויות הצבעה באסיפת בעלי המניות וזכות לקבל דיבידנד.

חברה היא גוף משפטי הכשר לזכויות וחובות, כאשר הבעלות בה יכולה להתחלק בין אנשים רבים. הבעלות מתחלקת באמצעות מניות, כאשר מי שמחזיק במניה, מחזיק למעשה בחלק מן הבעלות בחברה. כך למשל: אם חברה הוציאה מאה מניות לבעלי מניותיה וירון מחזיק בעשרים מניות, הרי שירון הינו הבעלים של חמישית מהחברה. הבעלות של ירון בכל אחת מעשרים המניות שברשותו היא בעלות מלאה שדינה כמו בעלות בכל נכס מטלטלין אחר. ירון יכול לעשות עם המניה כל מה שבעלים של נכס יכול לעשות, ובכלל זה למכור אותה, להעביר אותה ולשעבד אותה, והכל בכפוף לכך שאין הוראות בתקנון החברה המגבילות את בעלותו.

חברה יכולה להנפיק סוגים שונים של מניות, כאשר ברירת המחדל היא מניה רגילה. ואולם, ישנן חברות שנוהגות להנפיק מניות הנהלה, מניות בכורה, מניות נדחות ועוד. כך למשל, אם התקנון קובע שהזכויות הצמודות למניה הינן הזכות לקבלת דיבידנד בלבד – הרי שכל מה שזכאי המחזיק באותה מניה הוא לקבל דיבדנד ותו לא. עם זאת, במרבית החברות למחזיקים במניה יש גם זכות להצביע ולקבוע מי יהיו הדירקטורים שיכהנו בדירקטוריון החברה.

מניה יכולה להיות על שם, ויכולה להיות למוכ"ז, כאשר מניה למוכ"ז היא מניה שמי שמחזיק בה בפועל הוא זה שזכאי לזכויות על פיה. מניות יכולות להימכר ולהירכש באופן פרטי, או להיסחר במסגרת הבורסה לניירות ערך, כאשר מדובר במניות של חברה ציבורית. מניה היא נייר ערך, ובעליה מחזיק בנכס שיש לו ערך כלכלי.

למניה ישנו ערך נקוב, שהינו מחירה בשעת הנפקתה, ואולם הערך הנקוב אינו בעל משמעות כספית רבה בשעת מכירת המניה – משום שרק לעתים רחוקות הוא ייצג את ערך השוק של המניה. בפועל מניות נמכרות לפי ערך השוק שלהן ולא לפי הערך הנקוב. כך למשך, לא נעלה על הדעת שמניה של חברה ששוויה מליוני דולרים תמכר בשקל אחד, רק משום שערך של כל אחת ממניותיה בעת הנפקתן היה שקל אחד בלבד.

בעבר היה נהוג להנפיק נייר פיסי שמבטא את המניה, אולם כיום המניה היא וירטואלית במהותה, היא נרשמת בפנקס בעלי המניות בחברה ומדווחת לרשם החברות.

תרצו לקבל עדכונים על ערכים נוספים? הרשמו לקבלת עדכונים במייל

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *