עיקול זמני

עיקול זמני – זו פעולת רישום מנהלית שמקפיאה מצב בנכס מסויים, ומונעת את מכירתו, העברתו או שינוי הבעלות בו. כך למשל – עיקול זמני על מקרקעין ימנע את מכירתם, עיקול על חשבון בנק לא יאפשר להוציא ממנו כספים, ועיקול על פוליסת ביטוח מנהלים לא יאפשר את פדיונה.

מטרת העיקול הזמני – עיקול זמני מוטל על ידי בית משפט כדי להבטיח שהנתבע לא יבריח את רכושו בצורה כזו שלא יהיה ממי להפרע בסוף ההליך. החשש הוא שעד שיסתיים הדיון בתביעה, יבריח הנתבע את הרכוש שלו, ואחר כך גם אם יהיה פסק דין נגדו – לא ניתן יהיה לאכפו ולהפרע מן הנתבע.

עיקול זמני וחוק יסוד: כבוד האדם וחרותו – בהתאם לחוק יסוד: כבוד האדם וחרותו הקנין הוא ערך עליון, ולכן הטלת העיקול פוגעת לכאורה בערך עליון, שכן היא מונעת מן הנתבע לעשות ברכושו כרצונו. עם זאת, מול זכותו של הנתבע לעשות ברכושו כרצונו, עומדת זכותו של התובע לקבל את סכום פסק הדין, אם הפסק יהיה לטובתו. לכן עורך בית המשפט איזון בין זכותו של הנתבע על רכושו לבין זכותו של התובע להיפרע מפסק הדין.

הבקשה לעיקול והדיון בה – בקשה לעיקול מוגשת בדרך כלל במעמד צד אחד ויש לצרף לה תצהיר המפרט את כל העובדות הנוגעות לבקשה, כתב התחייבות עצמית לפיצוי על כל נזק שייגרם למי שאליו מופנה צו העיקול אם תפסק התובענה או יפקע צו העיקול מכל סיבה אחרת, וכן פרטיו של המחזיק בנכסים שעיקולם מתבקש. על הבקשה לפרט את העילה כנגד הנתבע, להביא ראיות מהימנות לכאורה לחבותו, ולהראות שאם לא יינתן צו העיקול קיים חשש סביר שלא ניתן יהיה להפרע מהנתבע אם יינתן פסק דין לחובתו. אם מחליט שופט או רשם ליתן צו עיקול, הוא יורה על הפקדת עירבון או ערבות בסך שיהיה בו לפצות את הנתבע אם העיקול יסתבר כלא מוצדק. לאחר מכן על התובע להודיע על העיקול לנתבע תוך שלושה ימים, ולמסור לו את הבקשה לעיקול, הצו והערבות במסירה אישית. הנתבע יוכל לבקש את ביטול העיקול בתוך 30 ימים. במקרה שכזה ייערך דיון במעמד הצדדים ועל התובע יהיה להוכיח כי יש צורך בהטלת עיקול. אם תדחה הבקשה, יוסר העיקול הזמני.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *