הליכי גילוי מסמכים

גילוי מסמכים הוא שלב מקדמי חשוב בהליכים אזרחים שבו כל צד למשפט חושף בפני הצד השני את כל החומר שיש ברשותו, שקשור למשפט, ושבכוונתו להסתמך עליו במהלך המשפט. שלב גילוי המסמכים חשוב כדי למנוע הפתעות במהלך המשפט, וכדי שכל צד יוכל להתכונן כראוי למשפט.

ישנם הליכים שבהם גילוי המסמכים הוא מוקדם, ונעשה עם הגשת התביעה, כגון: הליכים בבית המשפט לענייני משפחה והליכים בתביעות בסדר דין מהיר, וישנם הליכים שבהם אין באופן אוטומטי גילוי מסמכים בכלל, כגון: המרצת פתיחה. ואולם, ככלל, במהלך ישיבות קדם המשפט מתקיים הליך גילוי המסמכים בין הצדדים.

הליך גילוי המסמכים מחייב גילוי רחב של מסמכים. בית המשפט יורה לגלות כל מסמך שקשור לעניין הנדון. זאת אלא אם כן אותו מסמך נופל לגדר החריגים הקבועים בפסיקה, כגון: חריג הדיג. משמעו של דיג הוא שצד לדיון מבקש מסך מסוים במטרה לדוג מידע שאין לו מושג מהו. הוא מבקש מסמכים אולי משהו מהם יסייע לו. חריג אחר הוא חיסיון. כך למשל, התכתבות בין עורך דין לבין לקוחו היא חסויה ואין לגלותה.

צד שלא מקיים את צו הגילוי לא יוכל להשתמש במסמכים שלא גולו בעת שמיעת הראיות בתיק. במקרים קיצוניים בית המשפט אף רשאי למחוק כתב טענות של צד שלא קיים את חובת הגילוי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *