גרם הפרת חוזה

גרם הפרת חוזה הוא כינוי למצב שבו אדם גורם למישהו אחר להפר חוזה מחייב שבין אותו מישהו לבין צד שלישי. דוגמה פשוטה לגרם הפרת חוזה: יוסי מתקשר בהסכם עם הילה, אבל יוסי אינו מקיים את חלקו בהסכם בגלל שמירב גרמה לו להפר את החוזה באמצעות פעולה בלתי לגיטימית שביצעה כלפיו.

מירב יכולה לגרום להפרת החוזה שבין יוסי להילה בדרכים שונות, ואם יימצא שהיא הגורם להפרה – היא עלולה להתחייב בפיצויים.

גרם הפרת חוזה הינו עילה לתביעה, וכאשר מוכיחים את העילה היא יכולה להוביל לקבלת סעד משפטי. למרות שהעילה נוקבת במילה "חוזה" הרי שהיא ממוקמת דווקא בפקודת הנזיקין, בסעיף 62 לפקודה שזו לשונו:

"מי שביודעין ובלי צידוק מספיק גורם לאדם שיפר חוזה מחייב כדין שבינו לבין אדם שלישי הריהו עושה עוולה כלפי אותו אדם שלישי, אולם האדם השלישי לא יוכל להיפרע פיצויים בעד עוולה זו אלא אם סבל על ידי כך נזק ממון."

מתוך לשונו של סעיף 62 האמור ניתן ללמוד על חמישה יסודות שצריכים להתקיים כדי שהמעשה של מירב ייחשב לגרם הפרת חוזה:

1. ביודעין – המעשה שעשתה מירב וגרם להפרת החוזה בין יוסי להילה צריך להיעשות במודעות של מירב לכך שהיא גורמת להפרת חוזה. מדובר בדרישה חשובה משום שפעמים רבות אנשים גורמים להפרת חוזה מבלי לדעת שבכלל קיים חוזה ושהם גורמים להפרתו.

2. בלא צידוק מספיק – מירב צריכה לפעול מבלי שיש תרוץ טוב לפעולתה, כאשר תרוץ טוב צריך להיות כזה שמצדיק את המעשה שהיא עשתה. לדעתנו אם מירב פעלה בשביל לשמור על אינטרס לגיטימי שלה, הרי שיש לה צידוק מספיק. למרבה הצער, לא בטוח שבית המשפט חושב כמונו ולפעמים שמירה על אינטרס לגיטימי של מירב לא תצדיק את הפרת ההסכם שבין יוסי להילה.

3. חוזה מחייב כדין – בין יוסי להילה צריך להיות חוזה מחייב כדין, כלומר כזה שמתקיימים בו כל יסודות החוזה.

4. הפרת חוזה – המעשה של מירב צריך שיהיה בו משום הפרת חוזה. כאשר את המונח הפרת חוזה נשאב מתוך חוק החוזים (חלק כללי) ומתוך חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה).

5. גורם להפרת חוזה- המעשה של מירב צריך להיות כזה שיגרום להפרת החוזה שבין יוסי להילה. אם המעשה לא גרם להפרת החוזה, הרי שאין כאן גרם הפרת חוזה. הדגש ביסוד זה הנו עצם הגרימה.

חמשת היסודות הללו צריכים להיות מצטברים. כמו כן צריך שייגרם נזק ממון. אם מירב עשתה מעשה שהפר חוזה וכתוצאה מכך לא נגרם לאף אחד מהצדדים נזק שניתן לביטוי בכסף, הרי שהיא לא תחוייב בשל גרם הפרת חוזה. נזק ממון מוגדר בסעיף 2 לפקודת הנזיקין כ"הפסד או הוצאה ממשיים הניתנים לשומה בכסף ואפשר למסור עליהם פרטים."

 במשך השנים הצטברה פסיקה רבה על העוולה של גרם הפרת חוזה, שבשל אורכה לא נכניס אותה לכאן. תוכלו לקרוא על הפסיקה במסגרת הערך של גרם הפרת חוזה בויקיפדיה.

 רוצים לקבל עדכונים על המונחים שלנו? חפשו אותנו בפייסבוק.