פשיטת רגל

פשיטת רגל זהו הליך משפטי שבו מכונסים כל נכסיו של החייב, נמכרים ותמורתם מחולקת בין הנושים של החייב לפי יחס חלקם בחוב הכולל. במהלך הליך פשיטת הרגל מוטלים על החייב הגבלות שונות, כאשר המטרה הכללית הינה לחשוף את כל רכושו ולממש אותו. הדרך ליציאה מהליכי פשיטת רגל הינה באמצעות הסדר נושים. הליכי פשיטת הרגל הם חלק מסדרה של דינים העוסקים במצבים של חדלות פירעון. פשיטת רגל היא הליך שבו נוקט אדם פרטי (שאינו גוף משפטי), כאשר חובותיו עולים על נכסיו.  

מתי מבקשים פשיטת רגל?

מבקשים פשיטת רגל כאשר החייב אינו מסוגל לפרוע עוד את חובותיו. אם לחייב ישנם חובות העולים על ערך הנכסים שלו, הרי שהליך פשיטת הרגל מתבקש.

מדוע צריך פשיטת רגל?

פשיטת רגל נועדה לשתי מטרות: האחת – כדי לדאוג שכל נכסי החייב יאספו יחד ויחולקו בין הנושים תוך שמירה על השוויוניות ביניהם. השנייה – כדי לאפשר לחייב לפתוח דף חדש בחייו. המטרה הראשונה היא החשובה יותר: אם לא יהיה הליך אחד לכל הנושים שבהם יאספו כל נכסי החייב, ימומשו ותמורתם תחולק בין הנושים – הרי שנושים שימהרו לפעול כנגד החייב יקבלו יותר מנכסיו, בזמן שלאחרים לא יישאר כלום. הרעיון הבסיסי הוא שכל הנושים של החייב שווים (בכפוף לקבוצות הנשייה שלהם) וכולם צריכים לקבל דיבידנד שווה מנכסי החייב, וזאת באמצעות הליך פשיטת הרגל.

מי מנהל את הליכי פשיטת הרגל?

הליכי פשיטת הרגל מתנהלים בבית המשפט, כאשר מי שדואג לאינטרס הציבורי ומשמש כיועצו וזרועו הארוכה של בית המשפט הוא כונס הנכסים הרשמי. בפשיטת רגל מתמנה נאמן בפשיטת רגל שתפקידו לכנס את כל נכסיו של החייב, לנהל אותם או לממש אותם, ואת התמורה שמתקבלת לחלק לנושים כפי חלקם (באמצעות דיבידנד). בהתאם לפקודת פשיטת הרגל על הנושים להגיש תביעת חוב, במועדים הקבועים בחוק או בהחלטת בית המשפט, ולאמת אותה בתצהיר. הנאמן יבדוק את תביעת החוב ויחליט האם לאשר אותה, לדחות אותה או לאשר חלק ממנה. על החלטת הנאמן ניתן לערער בפני בית המשפט של פשיטת הרגל – שהוא בית המשפט המחוזי במקום מגוריו של החייב. החליט הנאמן לאשר את תביעת החוב – יקבל הנושה חלק יחסי מכלל החובות לפי החלק שאושר לו לתשלום.

כיצד מסתיימים הליכי פשיטת הרגל?

הדרך לסיום הליכי פשיטת רגל היא באמצעות הסדר נושים שיאושר על ידי הנושים באסיפות נפרדות שיתאספו לכל קבוצת נשיה, ועל ידי בית המשפט. הדרך השניה ליציאה מהליכי פשיטת רגל הינה באמצעות בקשה להפטר שיגיש החייב ותאושר על ידי בית המשפט, תוך קבלת עמדת כונס הנכסים הרשמי והנושים. הפטר בפשיטת רגל טוב למצבים בהם ברור כי מוצו ההליכים כנגד החייב, ואין יותר כל סיבה להשאיר אותו בהליכי פשיטת רגל. באשר לאפשרות הראשונה – הן הנאמן והן החייב רשאים להציע הסדר לנושים, והסדר זה יש לאשר ברוב הקבוע בחוק. בית המשפט צריך לאשר הסדר נושים, וללא אישורו אין להסדר תוקף.