הסכם מייסדים

הסכם מייסדים הוא הסכם שעורכים בעלי מניות המייסדים חברה בערבון מוגבל, במטרה להסדיר את היחסים ביניהם לעתיד לבוא. בהסכם מייסדים נהוג לכלול הוראות שונות כגון, אופן חלוקת המניות בין בעלי המניות בחברה, אופן חלוקת המשכורות ביניהם, הוראות לעניין בוררות או גישור במקרה של סכסוך וכיוצ'ב.

יש להבחין בין הסכם מייסדים בחברה לבין הסכם שותפים או שותפות. אמנם ישנם הוראות רבות המשותפות לשני סוגי ההסכמים, ואולם לחברה יש מאפיינים משלה שמחייבים לכלול הוראות מתאימות בהסכם המייסדים. על הסכם שנועד לשותפות תוכלו לקרוא תחת הערך "הסכם שותפות".

כאשר החברה כבר קיימת ונרכשת על ידי צדדים שלישיים המעוניינים אף הם להסדיר את מערכת היחסים ביניהם ואינם רוצים לאמץ את הסכם המייסדים הקיים – הם יכולים לערוך הסכם אחר או לערוך תיקונים בהסכם המייסדים. הסכם המייסדים אינו חלק ממסמכי הרישום של החברה, אולם הוא חוזה שמחייב את החותמים עליו לכל דבר ועניין, ועל כן – הזכויות והחובות הנרכשים מכוחו עוברים למי שנכנס לנעליו של אותו מייסד שחתם עליו.

הוראות שנוהגים עורכי דין לכלול בהסכם מייסדים שהם מנסחים נוגעות לאופן חלוקת המניות בין המייסדים, לדרך בה תנוהל החברה, לחלוקת התפקידים בין בעלי המניות, לאופן משיכת המשכורות, אם יימשכו משכורות כמובן, למבנה המימון של העסק (האם ההון יושג באמצעות הלוואות או באמצעות גיוס הון מבעלי המניות), כיצד ומתי יחולקו דיבידנדים וכיוב'. כמו כן נוהגים עורכי הדין המנסחים הסכם מייסדים לכלול הוראות הקובעות מנגנונים לפתרון או ניהול סכסוכים בין בעלי המניות, והוראות לעניין פירוק החברה. עורכי דין רבים ממליצים על הכנת הסכם מייסדים מפורט שינסה לצפות כמה שיותר מצבים שעלולים להתרחש, בעוד שעורכי דין אחרים יעדיפו הסכם מייסדים שינוסח באופן שיאפשר גמישות בטיפול במצבים שייקרו בדרכה של החברה ובעלי המניות שלה.

ערך זה הנו ערך מילוני קצר, ואינו ממצה את כל המידע המשפטי בענין זה. אין באמור לעיל משום ייעוץ משפטי כלשהו.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *