אכיפת פסק חוץ

אכיפת פסק חוץ משמעה שבית המשפט בישראל לוקח פסק דין שניתן על ידי בית משפט במדינה אחרת, ואוכף אותו בארץ. פסק דין של מדינה זרה אין לו תוקף בישראל, ולא ניתן לאכפו, אלא אם כן בית המשפט הישראלי ייתן לו תוקף על ידי קליטתו במשפט הישראלי.

פסק חוץ הינו פסק דין שניתן על ידי בית משפט במדינה זרה בענין אזרחי, לרבות פסק דין לתשלום פיצויים או נזקים לצד שנפגע, אף כשלא ניתן בענין אזרחי.

כדי שבית משפט ישראלי יאכוף את הפסק צריכים להתקיים מספר תנאים המנויים בחוק לאכיפת פסקי חוץ, התשי"ח – 1958:

1.לבית המשפט הזר הייתה סמכות לתת את הפסק.

2.פסק הדין הזר צריך להיות חלוט, כלומר – לא ניתן עוד לערער עליו.

3.הפסק צריך להיות ניתן לאכיפה במדינת ישראל על פי הדינים של אכיפת פסקי דין בישראל. לא יאכפו בישראל פסק דין שלא ניתן לבצעו בישראל. כמו כן, בית המשפט הישראלי לא יאכוף פסק חוץ שתוקפו נוגד את תקנת הציבור.

4.הפסק צריך להיות בר ביצוע במדינה שבה הוא ניתן.

בנוסף, צריכה להתקיים הדדיות באכיפת פסקי דין עם אותה מדינה שבה ניתן הפסק, דהיינו: בתי המשפט של המדינה שבה ניתן הפסק אוכפים פסקי דין של ערכאה ישראלית. היועץ המשפטי לממשלה רשאי לבקש לאכוף פסק חוץ גם אם לא קיימת הדדיות כאמור.

ניתן לאכוף את פסק הדין הזר עד חמש שנים מיום נתינתו.

גם אחרי שעמד בכל התנאים הללו עלול הפסק הזר שלא להאכף בשל כל מיני הגנות הקיימות בחוק לאכיפת פסקי חוץ, התשי"ח – 1958.

כך למשל, בית משפט ישראלי לא יאכוף פסק חוץ אם ניתן במרמה, או שלא ניתנה לצד המפסיד הזדמנות להביא ראיות באופן סביר, או שהפסק ניתן על ידי בית משפט שלא היה מוסמך לתתו על-פי כללי המשפט הבין-לאומי הפרטי החלים בישראל;  או שפסק החוץ נוגד פסק דין ישראלי שניתן באותו ענין בין אותם בעלי דין, או שבזמן שניתן פסק החוץ היה עניין תלוי ועומד בין אותם בעלי דין בפני בית משפט ישראלי, או שהפסק פוגע בריבונותה של ישראל או בבטחונה.

הערכאה המוסמכת לאכיפת פסק הדין בישראל היא הערכאה המוסמכת בהתאם לדיני הסמכות הכלליים. כלומר, אם שווי הפסק הזר הינו, לדוגמא: 2.5 מיליון ₪, הערכאה המוסמכת לאכפו היא בית המשפט המחוזי, משום ששווי הפסק הינו למעלה מסמכותו של בית משפט השלום.

פסק-חוץ שהוכרז אכיף, דינו לענין הוצאה לפועל כדין פסק שניתן כדין בישראל.

בית המשפט הישראלי שדן בבקשה לאכיפת פסק דין אינו משמש כערכאת ערעור על הערכאה הזרה אשר הוציאה את הפסק, הוא אינו בודק את נכונותו של הפסק הזר ואינו בוחן את נימוקי הפסק לגופם.

נהניתם לקרוא? הירשמו לבלוג ותקבלו עדכונים שוטפים ישירות למייל!!!

להרשמה הכניסו את כתובת המייל שלכם

Delivered by FeedBurner

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.