שטר חוב

שטר חוב מוגדר בפקודת השטרות כהתחייבות חתומה בכתב של אדם לשלם לאדם אחר סכום כסף מסוים מייד עם דרישה או במועד קבוע מראש. משמעות שטר החוב הוא כי ראובן נותן לשמעון שטר שבו הוא מתחייב כי ביום מסוים הוא ישלם לו סכום מסוים, וזאת כאשר שמעון ידרוש ממנו את התשלום. ההתחייבות בשטר החוב צריכה להיות מוחלטת, ללא כל תנאי, שאחרת לא יהיה זה שטר חוב.

מדוע צריך לתת שטר חוב אם אפשר לשלם את הכסף בשיק או במזומן?

המטרה במסירת שטר חוב היא בדרך כלל בטוחה לתשלום עתידי או תשלום מותנה: כך למשל, אם משכיר רוצה להבטיח ששוכר ישלם בעתיד בעבור נזקים שגרם, או בעבור חובות שהשאיר במושכר – הוא יכול לדרוש מהשוכר שטר חוב שבו יתחייב השוכר, נניח, לשלם באמצעות שטר החוב כל חוב שהשאיר בקשר עם המושכר. אם לא יינתן שטר חוב לא תהיה למשכיר אפשרות לגבות את הכספים שהשוכר יהיה חייב לו בעתיד, והוא יאלץ להגיש תביעה כנגד השוכר.

שטר חוב יכול להימסר כשהוא ריק, ומותר לאוחז שטר החוב למלא בו פרטים כרצונו, ובלבד ששטר החוב נחתם כשורה, ולא חלו פגמים במסירתו. על שטר החוב חלים דיני השטרות, שכן שטר החוב הוא מקרה פרטי של שטר, ואין כל סיבה לתת לשטר החוב מעמד שונה משל כל שטר אחר.

שטר חוב מאפשר לבצע עסקאות רבות בצורה בטוחה יותר, ולכן שטר חוב מאפשר פעילות כלכלית רבה יותר. בכך תורם שטר החוב גם ליציבות ולביטחון בעסקאות וגם לקיום עסקאות באופן כללי. זו גם הסיבה מדוע בעידן כרטיסי השטר וההעברות הבנקאיות עדין יש לשטר החוב מעמד חשוב בעסקאות. למעשה, ביטול האפשרות למסור שטר חוב עלולה לפגוע בחיי המסחר, ולמנוע ממתקשרים בטוחה פשוטה, מהירה וזולה המשמשת בעסקאות ביניהם. לאור זאת יש להניח כי שטר החוב יוסיף וישרוד גם בעתיד, וכי מתקשרים בעסקאות יוסיפו ליתן שטרי חוב.

אחת הבעיות בשטר חוב הוא שלעתים קרובות קיימת מחלוקת על החבות לשלם ועל סכום התשלום, ועל כן שטרי חוב מככבים במשפטים רבים. פעמים קרובות אנשים שמסרו שטרי חוב מסרבים לשלם אותם, וכך שטר החוב הופך מכסף לפיסת נייר. במקרה שכזה מוצא עצמו הצד השני עם שטר חוב מסורב, שלא ניתן לקבל תמורה בגינו. אולם בתי המשפט עושים ככל יכולתם לתת לשטר החוב מעמד של כסף מזומן, ורק לעתים רחוקות מבוטלים שטרי חוב על ידי בית המשפט. בשל מדיניות שיפוטית זו מוסיף שטר החוב לשמש כבטוחה זמינה וזולה לעסקות, בעיקר קטנות. עם זאת, לשטר החוב אין מעמד זהה למעמד שיש לערבות בנקאית למשל, משום שניתן לסרב לפרוע שטר חוב וזאת בזמן שלא ניתן לסרב לפירעון של ערבות בנקאית. בזמן שהחייב הוא זה אשר צריך לשלם את שטר החוב הרי שבמקרה של ערבות בנקאית צד שלישי (הבנק) הוא זה שצריך לשלם את החוב בשל הערבות הבנקאית שהנפיק.

קבלו עדכונים שוטפים ללקסיקון בדף הפייסבוק שלנו

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *